Marzysz o ogrodzie wertykalnym w mieszkaniu, ale nie masz czasu by się nim zająć? Skontaktuj się z nami!

 

Zaprojektujemy, wykonamy i zainstalujemy sztuczną roślinność na ścianę nie wymagającą konserwacji , według Twojego pomysłu. 

         Ogrody wertykalne mogą być zainstalowane w każdym miejscu na każdej powierzchni, bez czasochłonnego nawadniania i odpowiedniego nasłonecznienia. Dzięki naszym instalacjom przemienisz: biuro, mieszkanie, bar, restauracje, dom, elewacje, sale lekcyjną, sklep, salon, warsztat, poczekalnie, w bardziej przyjazne i ciekawe miejsce.

         Sztuczna roślinność na ścianę przeznaczona jest dla osób i firm, które szukają realistycznych, przyciągających wzrok, naturalnych elementów wykończenia i dekoracji wnętrz nie wymagających wielu zabiegów konserwacyjnych, a mimo to zachowujących swoją doskonałość przez cały rok.

         Oprócz dodania odrobiny koloru do miejsc, gdzie światło słoneczne jest ograniczone, a żywe rośliny giną, sztuczne rośliny są czystą i łatwą w utrzymaniu alternatywą dla żywych liści.

          Poza instalacją w postaci pełnej zielonej ściany, czasem nawet mały element taki jak narożnik ściany, wnęka lub obudowa słupa, może nadać wnętrzu unikatowy charakter.

          Nasza współpraca zaczyna się od oceny miejsca w którym ma się znaleźć instalacja. Po zapoznaniu się z Twoją wizją przedstawimy koncepcję wraz z wyceną konkretnych rozwiązań. Po wybraniu jednej przejdziemy do realizacji czyli prefabrykacji uzgodnionej koncepcji, w odpowiednich fragmentach gotowych do zainstalowania. Sam montaż nie zajmie więcej niż jeden dzień!                Realizując każdy projekt zwracamy szczególną uwagę na spełnienie oczekiwań inwestorów oraz na wykreowanie jak najlepszego efektu, który pozwoli zmienić każdą przestrzeń w bardziej przyjazne zielone miejsce.

Green Designers

Vertical Gardens

they can be installed anywhere on any surface without time-consuming irrigation and adequate insolation. Thanks to our installations, you will transform: office, flat, bar, restaurants, house, elevations, classrooms, shop, salon, workshop, waiting rooms into a more friendly and interesting place.

 

Artificial vegetation on the wall

is designed for people and companies that are looking for realistic, eye-catching, natural elements of interior design and decoration that do not require many maintenance procedures, but still maintain their perfection throughout the year.

 

In addition to adding a little color to areas where sunlight is limited and living plants are lost, artificial plants are a clean and easy-to-maintain alternative to live leaves. Sometimes even a small element such as a wall corner, recess or column housing can give the interior a unique character.

 

Our cooperation begins with the assessment of the place where the installation is to be found. After getting acquainted with your vision, we will present the concept together with the valuation of specific solutions. After selecting one, we will proceed to the implementation or prefabrication of the agreed concept, in the appropriate parts ready to be installed. Assembly itself will not take more than one day!

INDIVIDUAL PROJECTS AND REALIZATIONS

Do you dream of a vertical garden in an apartment, but you do not have time to take care of it?

Contact us! We will design, make and install artificial vegetation on a non-maintenance wall, according to your idea.

By implementing each project, we pay special attention to meeting investors' expectations and to create the best effect that will allow to change every space into a greener place.

INTERESTED YOU WITH ARTIFICIAL VEGETATION FOR WALLS?

CONTACT US!

whatsapp
mail

OGRODY WERTYKALE

COPYRIGHT © 2017 by BASKAN

BASKAN

GREEN DESIGNERS

ALL RIGHTS RESERVED

TEL 1:     +48 517 - 203 - 588

 

TEL 2:     +48 792 - 721 - 927

EMAIL : biuro@green-designers.pl

telefon

WHATS APP : green designers

  1. pl

SHOP

ABOUT US

PRODUCTS

F A Q

CONTACT

PROJECTS